Оголошення  конкурсу на заміщення вакантної посади директора Мервичівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області

 • 233

ОГОЛОШЕННЯ

 конкурсу на заміщення вакантної посади директора Мервичівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області

 

Відповідно до наказу відділу освіти Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області від 18.05.2021р. №52 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Мервичівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області»,  з метою публічного і прозорого призначення на посаду директора Мервичівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Куликівської селищної  ради Львівського району Львівської області оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора Мервичівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Куликівської селищної  ради Львівського району Львівської області.

 

Найменування закладу: Мервичівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області;

Місцезнаходження закладу: вулиця Залізнична, 1,  село Мервичі, Львівська область, Львівський район, 80370,

 

Найменування посади: директор

Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102.

 

Призначення керівника (директора) закладу освіти здійснюється начальником відділу освіти Куликівської селищної ради строком на шість років,

а для особи, яка призначається на посаду керівника (директора) закладу загальної середньої освіти вперше – строком на два роки. Призначення керівника (директора) закладу освіти здійснюється за результатами конкурсного відбору шляхом укладення контракту.

 

Кваліфікаційні вимоги до керівника (директора) Мервичівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області:

 1. громадянин України;
 2. вільно володіє державною мовою;
 3. має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста);
 4. стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків

Для участі у конкурсі подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (Додаток 1 Положення);
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутністьсудимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного)  психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії з 20 травня 2021 року по 09 червня  2021 року.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Документи подаються до відділу освіти Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області   за адресою:   вулиця  Крип'якевича, 12 (2 поверх),  місто Жовква, Львівська область, секретарю конкурсної комісіїБродик Ірині Анатолівні, тел. 0676726233, електронна пошта: kulykiv.vo@gmail.com

 

Конкурс складається з таких етапів:

1)прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4)перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі становить 21 календарний день з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі у конкурсі конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

- приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

- оприлюднює на офіційному сайті Куликівської селищної ради, відділу освіти Куликівської селищної ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі

Ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки на знання Конституції України, законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про повну загальну середню освіту»,

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного (их) завдання (ь);

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Перевірка знання законодавства проводиться у формі письмового тестування. Перелік питань, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань зазначені в додатку №2,3,4 Положення «Про порядок проведення конкурсного відбору керівників закладів загальної середньої  освіти Куликівської селищної  ради»,  затвердженого рішенням позачергової 10 сесії Куликівської селищної ради від 17 травня 2021 року №3.

Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визначає конкурс таким, що не відбувся.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців  з дня його оголошення.

Про час і місце проведення конкурсу учасників буде повідомлено додатково.

 

Рішення від 17.05.2021 року №3

Наказ від 18.05.2021 року №53

Положення про порядок проведення конкурсного відбору та призначення на посаду керівників закладів загальної середньої  освіти Куликівської селищної ради.

Фото без опису