Шановні жителі Куликівської територіальної громади!

Електронні консультації — це інструмент взаємодії між громадянами та органами влади, що дає змогу останнім у різних формах вивчати ставлення (позицію) активної частини суспільства до важливих питань, вибираючи найкращий сценарій розвитку громади чи розв’язання поточних проблем. Мета проведення консультацій — максимально врахувати думку громадян під час ухвалення рішень або розроблення документів.


Посилання на електронні консультації в Куликівській територіальній громаді.


Як це працюватиме?

> Орган місцевого самоврядування визначає питання чи документ, щодо яких є потреба в проведенні публічних консультацій, вибирає найефективнішу форму проведення та складає календарний план консультації.

> Консультаційний документ (у разі потреби) опублікують на вебсайті громади, а також (за потреби) на онлайновій платформі (можна використовувати Платформу е-демократії E-Dem).

> Орган місцевого самоврядування проводить інформаційну кампанію, під час якої доводить до відома громадськості зміст питань, які будуть винесені на публічне обговорення, й інформує про дати початку та завершення консультацій.

> Мешканці подають пропозиції / беруть участь в опитуванні.

> Пропозиції вивчають і аналізують.

> Орган місцевого самоврядування оприлюднює звіт про результати проведення електронних консультацій та ухвалені рішення щодо врахування отриманих у результаті консультацій даних.

Використовування електронної системи суттєво спростить процес прилучання громадян до обговорення рішень місцевої ради, переведе дискусії в конструктивне річище й допоможе поліпшити зв’язки місцевого самоврядування та мешканців. Процедуру регулювання електронних консультацій у громаді визначає Положення про порядок розгляду електронних петицій та Положення про публічні електронні консультації з громадськістю з питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування, затверджене рішенням Куликівської селищної ради №37 від 27.11.2023.

 

 

Гід державних послуг. Банер