Перелік послуг та документів необхідних для їх отримання, що надаються Відділом соціального захисту населення Куликівської селищної ради:

 

1. Призначення допомоги при народженні дитини

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги:

– громадяни України, які постійно проживають в Україні;

– іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

– особи, яким надано статус біженця в Україні.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги:

– Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

– копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

– жінки, які мають зареєстроване місце проживання на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

Опікуни подають додатково:

– копію рішення про встановлення опіки.

Для внутрішньо перемішених осіб:

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

У разі народження дитини під час перебування жінки в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань адміністрація ізолятора або установи у десятиденний строк після отримання заяви матері про призначення допомоги при народженні дитини подає:

– заяву;

– копію свідоцтва про   народження дитини.

Допомога при народженні дитини в разі її смерті виплачується на підставі:

– копії  свідоцтва про народження дитини або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини;

– копії свідоцтва про смерть.

Копії документів надаються за наявності оригіналів

Порядок подання документів

Особисто заявником. Заява може бути подана в електронній формі (з використанням засобів телекомунікаційних систем, через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема з використанням електронного цифрового підпису) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання заявника. В такому разі факт народження дитини на території України підтверджується за інформацією з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманою шляхом електронної взаємодії у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мін’юстом. У разі надходження надісланої з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви без електронного цифрового підпису громадянина орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, що допомога при народженні дитини призначається лише після підписання у місячний строк зазначеної заяви. У разі непідписання заяви у зазначений строк подається нова заява.

Підстави та умови отримання послуги

Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини (опікуну), який постійно проживає разом з дитиною

Підстави для відмови

Виплата допомоги припиняється у разі:

– позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

– відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

– нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

– відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

– тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання, крім дітей, які народилися під час перебування матері в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань за умови перебування дитини разом з матір’ю;

– припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо конкретної дитини;

– перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

– усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

– смерті дитини;

– смерті отримувача допомоги;

– виникнення інших обставин

Строк надання послуги

Протягом 10 робочих днів з дати подання повного пакету документів, за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» зі змінами, Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг».

 

2. Призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами незастрахованим особам

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги;

– жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

– аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів;

– непрацюючі жінки;

– жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

– довідка встановленого зразка, видана лікувально-профілактичним закладом;

– довідка з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;

– довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства;

– довідка з державної служби зайнятості про те, що жінка зареєстрована в державній службі зайнятості як безробітна;

– особи – суб’єкти підприємницької діяльності надають довідку Фонду державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності що не беруть участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні;

– довідка з Пенсійного фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою – підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному  соціальному страхуванню  у зв’язку  з тимчасовою  втратою   працездатності- особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, подають рішення про усиновлення чи встановлення опіки.

Для внутрішньо перемішених осіб

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія

Порядок подання документів

Особисто заявником.

Підстави та умови отримання послуги

– Відповідність зазначеній категорії;

– надання повного та належно оформленого пакету документів

Підстави для відмови

Ненадання повного та належно оформленого пакету документів

Строк надання послуги

Протягом 10 робочих днів, після надання на протязі місяця (з дня звернення) необхідних документів

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»

 

3. Призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю і чи іі групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Дієздатна особа, яка зареєстрована або постійно проживає на одній житловій площі з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за ним

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441;

– паспорт громадянина України та його копія;

– декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;

– висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

– довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної внаслідок розпаювання землі;

– копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за яким здійснюється догляд;

У разі коли особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, є непрацюючим пенсіонером (особою з інвалідністю ), їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

Особисто заявником

Підстави та умови отримання послуги

Наявність в сім’ї особи з психічним розладом

Підстави для відмови

– Неповний або неналежно оформлений пакет документів;

– сталися зміни у складі сім’ї у зв’язку із смертю або зміною місця проживання особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу; – закінчився строк установлення інвалідності I чи II групи і протягом місяця не підтверджено встановлення групи інвалідності, яка дає право на призначення допомоги на догляд; – особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу перебуває на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця

Строк надання послуги

Не пізніше 10 робочих днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про психіатричну допомогу»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним»;

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державний комітет статистики України, Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370 «Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 890 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

4. Призначення одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Особи з інвалідністю;

– діти з інвалідністю;

– непрацюючі малозабезпечені особи.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– паспорт  громадянина України;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

Для непрацюючих малозабезпечених осіб:

– пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги.

Для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю або один з батьків, опікуни чи піклувальники (законні представники) додають:                      

– паспорт та/або свідоцтво про народження дитини з інвалідністю (у разі потреби – паспорт законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);                                                           

– висновок медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про встановлення інвалідності.

Порядок подання документів

Особисто або законним представником

Підстави та умови отримання послуги

Особи, які належать до зазначених категорій та розмір пенсії та / або державної соціальної допомоги яких відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» і «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Підстави для відмови

Доход особи перевищує два прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Строк надання послуги

Протягом 30 календарних днів.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України про державний бюджет України на відповідний рік;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 256 «Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення»;

Наказ Мінсоцполітики від 05.01.2015 № 1 «Про затвердження стандартів надання послуг соціальної підтримки населенню».

 

5. Призначення допомоги при усиновленні дитини категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Особа, яка є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя – один з них на їх розсуд)

 

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява усиновлювача про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, що затверджується наказом Мінпраці, за умови пред’явлення паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу;

– копія свідоцтва про народження дитини за наявності оригіналу;

– копія рішення суду про усиновлення дитини за наявності оригіналу.

Для внутрішньо перемішених осіб

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія

Порядок подання документів

Особисто заявником

Підстави та умови отримання послуги

Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної  сили рішенням про усиновлення дитини

Підстави для відмови

Виплата допомоги при усиновленні дитини припиняється у разі:

– позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

– нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного тримання та виховання дитини;

– відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

– смерті дитини або отримувача допомоги;

– перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

– скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

– тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання

Строк надання послуги

Протягом 10 робочих днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»

 

6. Призначення допомоги на дітей одиноким матерям категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у  свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його  легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері;

– мати (батько) дітей у разі смерті одного з  батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий  відділом державної реєстрації актів  цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст  обласного значення) рад, із зазначенням  підстави внесення відомостей про батька  дитини до актового запису про народження  дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини. У разі неможливості одержати таку довідку допомога призначається на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю. Якщо дитина навчається  за  межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, подається довідка про реєстрацію  місця проживання матері та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини.

– декларація про доходи та майновий стан осіб та довідки про доходи членів сім’ї особи, що звертається за призначенням допомоги.

Якщо дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, подається довідка про  реєстрацію місця проживання матері та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини.

Якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та  вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, виплата допомоги на дітей   одиноким матерям продовжується з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами, на підставі довідки  навчального закладу – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

У разі смерті одного з батьків, мати (батько) дітей надають:

– копію свідоцтва про смерть одного з подружжя;

– довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсію в разі втрати годувальника.

Усиновлювачі подають:

– копію рішення про усиновлення.

Якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати документ,  який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із зазначенням інформації про факт проживання дитини з матір’ю, і документа про народження дитини легалізованого в  установленому порядку, якщо інше не  передбачено міжнародними договорами України.

Для внутрішньо перемішених осіб:

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

Особисто заявником.

Підстави та умови отримання послуги

– У свідоцтві про народження дитини  або документі про народження дитини,  виданому компетентними органами  іноземної держави, за умови його легалізації  в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини),  відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в  установленому порядку органом державної  реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

– у разі смерті одного з батьків дитини, коли мати (батько) не одержують на неї пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Підстави для відмови

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям(батькам) припиняється у разі:

– позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

– позбавлення волі отримувача допомоги за вироком суду;

– скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

– реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;

– надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених законом;

– смерті дитини;

– смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) призупиняється у разі:

– тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

– відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

– тимчасового працевлаштування дитини

Строк надання послуги

Протягом 10 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження порядку призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» зі змінами,

Методика обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затверджена спільним Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України Мінпраці, Мінекономрозвитку, Мінфіном, Держстатом, МОНмолодьспортом від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370

 

7. Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Громадяни України, які постійно проживають в Україні;

– іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

– особи, яким надано статус біженця в Україні

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, що затверджується наказом Мінпраці;

– паспорт громадянина України та його копія;

– декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї). Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;

– довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).

Для призначення допомоги на наступний строк уповноважений представник сім’ї подає заяву і декларацію про доходи та майно. Довідка про склад сім’ї поновлюється лише у разі змін у  складі  сім’ї  або  у  разі,  коли  між поданням заяви на призначення соціальної допомоги на наступний строк та припиненням виплати  раніше  призначеної соціальної допомоги  минуло  більше календарного місяця.

Для внутрішньо перемішених осіб

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

Копії документів надаються за наявності оригіналів

Порядок подання документів

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

Доходи сім’ї не перевищують встановленого державою рівня малозабезпеченості

Підстави для відмови

Соціальна допомога не призначається у разі, коли:

1) у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи (крім випадків, передбачених у пункті 11 цього Порядку).

2) особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням державної соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

3) у власності малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири),  за формою згідно з додатком до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312);

4) у власності малозабезпеченої сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

Строк надання послуги

Не пізніше 10 робочих днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям»

 

8. Призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Особи, призначенi в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– паспорт громадянина України та його копія;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– копії документів про встановлення дитині відповідного статусу;

– копії документів про призначення особи опікуном чи піклувальником;

– довідка про реєстрацію місця проживання  опікуна (піклувальника) та дитини (для дітей, над якими встановлено опіку чи  піклування і які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок  бюджетних коштів, – видана органом реєстрації довідка, в якій зазначено статус дитячого навчального закладу та за які  кошти він фінансується, а також підтверджено факт перебування в ньому дітей);- довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник; – медичний  висновок про дитину-інваліда віком до 18років, виданий в установленому МОЗ України порядку.

Для внутрішньо перемішених осіб

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія;

– у разі необхідності, письмова заява опікуна чи піклувальника про одержання (неодержання) аліментів. Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

– Призначення опікунами чи піклувальниками дiтей;

– надання повного та належно оформленого пакету документів

Підстави для відмови

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– перебування дитини на повному державному утриманні;

– звільнення від виконання обов’язків опікуна чи піклувальника;

– працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку; – усиновлення дитини, передача дитини батькам;

– досягнення дитиною 18-річного віку;

– надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір’ю або батьком дитини

Строк надання послуги

Протягом 10 робочих днів після надання заяви та усіх необхідних документів

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» зі змінами

 

9. Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю та надбавки на догляд категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Особи з інвалідністю з дитинства;

– законні представники дитини з інвалідністю вiком до 18 років.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

Для призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям з інвалідністю:

– Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, що затверджується наказом Мінпраці;

– паспорт громадянина України;

– довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

– оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

– довідка з місця навчання із зазначенням перебування (не перебування) на повному державному утриманні;

– копія рішення суду про усиновлення дитини(за наявності);

– довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання;

– довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання;

– іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання;

Якщо законний представник проживає за іншою адресою, ніж дитина з інвалідністю, то разом із заявою він подає довідку місцевого органу з питань соціального захисту населення про те, що другий із законних представників не отримує державну соціальну допомогу на дитину з інвалідністю за місцем свого проживання.

Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю опікуна (піклувальника); копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатним; копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна.

При переведенні особи з інвалідністю з дитинства чи дитини з інвалідністю з пенсії або з державної соціальної допомоги, призначеної згідно з Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, на державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю “додатково додається:- довідка-атестат про припинення виплати раніше призначеної пенсії або державної соціальної допомоги згідно із Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”;-  виписка з акта огляду МСЕК чи медичний висновок про дитину-інваліда закладу охорони здоров’я, які вилучаються з пенсійної справи одержувача пенсії (у пенсійній справі залишається завірена у встановленому порядку копія медичного документа) або з справи одержувача державної соціальної допомоги згідно із Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”.

Для призначення надбавки на догляд одиноким особам з інвалідністю з дитинства II–III груп:

– висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу щодо потреби у постійному сторонньому догляді.

Одинокі інваліди з дитинства II і III групи у своїй заяві про призначення державної соціальної допомоги повідомляють про відсутність працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати (незалежно від місця їх проживання), а також додатково подають довідку про склад сім’ї, видану уповноваженим органом за місцем проживання.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одинока матір подає:

– оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд), якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в місцевих органах з питань соціального захисту населення як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати дитини з інвалідністю, на яку призначається надбавка на догляд;

– довідка про спільне проживання з дитиною з інваліднстю, видана уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку місцевий орган з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одинокий батько подає:

– копія рішення суду про встановлення батьківства (крім випадку, коли відомості про батька зазначено у свідоцтві про народження дитини);

– копію рішення суду про позбавлення батьківських прав (крім випадку, коли реєстрацію дитини проведено відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу України);

– довідка про спільне проживання з дитиною з інваліднстю, видана уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку місцевий орган з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А законний представник додатково, подає:

– довідка про спільне проживання з дитиною з інваліднстю підгрупи А, видана уповноваженим органом за місцем проживання. У разі неможливості отримати таку довідку місцевий орган з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю:

– Заява про призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю;

– довідка про склад сім’ї (крім сім’ї опікуна, піклувальника) із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних стосунків членів сім’ї;

– копія трудової книжки, довідка з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідка про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки – лише зазначені довідки;

– довідка про спільне проживання дитини з інвалідністю з одним з батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку орган праці та соціального захисту здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів;

– довідка з місця навчання дитини.

Надбавка на догляд призначається особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона знаходиться у відпустці, у разі якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду за умови фактичного догляду за нею додатково подають:

– первинний обліковий документ № 080-1/о “Довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді” за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року   № 430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1173/21485 (далі – довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) в домашньому догляді);

– копія наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки або витяг з них.

Порядок подання документів

– Особисто заявником, законним представником;

– поштою.

Підстави та умови отримання послуги

Наявність інвалідності.

Підстави для відмови

– Ненадання повного та належно оформленого пакету документів; – закінчення строку інвалідності; – отримання пенсії (крім пенсії в разі втрати годувальника); – у випадку пропуску особою з інвалідністю з дитинства строку переогляду стану здоров’я органами медико-соціальної експертизи або дитини з інвалідністю – лікарсько-консультативними комісіями дитячих лікувально-профілактичних закладів, а в разі визнання знову особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю виплата державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення, але не більше як за один місяць;

– у разі працевлаштування особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю (крім одиноких матерів та одиноких батьків та осіб, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А ), виплата надбавки на догляд припиняється з місяця, наступного за тим, в якому відбулося працевлаштування.

Строк надання послуги

Протягом 10 робочих днів з дати подання повного пакету документів.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Сімейний кодекс України, Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»,

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».

 

10. Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомо

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Один з батьків дитини віком до 18 років, який утримує дитину у разі, коли інший  ухиляється від сплати аліментів, якщо не має можливості утримувати дитину або місце проживання (перебування) іншого з батьків невідоме

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– паспорт громадянина України та його копія;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх  видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена  сім’ї). Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Додатково у разі необхідності подаються  документи:

– рішення суду (виконавчий лист) про  стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;

– довідка державної виконавчої служби, що  підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;

– довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків  кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а  також щодо перебування на строковій військовій  службі;

– повідомлення органу внутрішніх справ про  те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

Якщо розмір аліментів визначений судом у  твердій грошовій сумі, подається довідка про розмір аліментів.

У разі неможливості одержання довідки про наявність і розмір аліментів від органів державної виконавчої служби, розташованих на тимчасово окупованій території України  та в районі проведення антитерористичної  операції, тимчасова допомога призначається на підставі письмової заяви одного з батьків  про одержання (неодержання) аліментів.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

Особисто одним з батьків, який утримує дитину

Підстави та умови отримання послуги

Тимчасова допомога призначається у разі, коли:

– рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв’язку з  ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення;

– стосовно одного з батьків здійснюється   кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в   установленому порядку недієздатним, а  також перебуває на строковій військовій службі;

– місце проживання (перебування) одного з   батьків не встановлено

Підстави для відмови

– Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– встановлення місця проживання  (перебування) особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду;

– виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину;

– досягнення дитиною 18-річного віку;

– виконання в повному обсязі зобов’язань  одного з батьків щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон;

– влаштування дитини до відповідної  установи (закладу) на повне державне утримання;

– скасування або визнання усиновлення недійсним;

– усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);

– відмови від стягнення аліментів;

– добровільного виконання рішення суду особою, зобов’язаною сплачувати аліменти;

– скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо стягнення аліментів;

– смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога;

– смерті одного з батьків, зобов’язаного  сплачувати аліменти, або визнання його в  установленому порядку безвісти відсутнім чи оголошення померлим;

– позбавлення в установленому порядку  одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав;

– відібрання дитини від одного з батьків,  який утримує дитину, без позбавлення батьківських прав;

– встановлення над дитиною опіки чи піклування.

Про виникнення зазначених обставин одержувач зобов’язаний повідомити у десятиденний строк.

Строк надання послуги

Протягом 10 календарних днів після надходження усіх необхідних документів

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких  ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» зі змінами,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»

 

11. Призначення і виплата компенсації фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Непрацюючі фізичні особи, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивним порушенням, особам з інвалідністю І групи, дітям з інвалідністю, невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 306).

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

 • Заява про надання компенсації;
 • заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;
 • копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб  платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) (подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі);
 • копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині);
 • декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника;
 • копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
 • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;
 • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;
 • копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;
 • довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ;
 • копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
 • копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників).

Законний представник дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

– заяву про необхідність надання соціальних послуг;

– копію свідоцтва про народження дитини;

– висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного  стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

Порядок подання документів

Особисто заявником

Підстави та умови отримання послуги

Надання фізичною особою соціальних послуг

Виплата компенсації припиняється у разі:

зміни місця проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яка надає соціальні послуги та отримує компенсацію;

смерті особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

смерті фізичної особи, яка надавала соціальні послуги та отримувала компенсацію;

перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на повному державному утриманні або отримання соціальних послуг стаціонарного догляду, паліативного догляду в умовах стаціонару за плату.

Виплата компенсації тимчасово зупиняється у разі:

перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за межами України понад 10 календарних днів;

перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, на стаціонарному лікуванні протягом повного календарного місяця.

Строк надання послуги

Не пізніше 10 робочих днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 558 від 29.04.2004

 

12. Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Особи, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, які:

– досягли віку, встановленого статтею 1 Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”;

– не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», та допомогу, що призначається відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;

– є малозабезпеченими особами (крім осіб з інвалідністю I групи);

– є особи з інвалідністю I групи, середньомісячний сукупний дохід яких за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, не перевищує 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

– Дитина померлого годувальника ( у тому числі народжена до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника ), який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи;

– діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, у професійно-технічних і вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним якщо звернення надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника. рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців ), державна соціальна допомога призначається якщо звернення надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника до закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років;

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою відповідним наказом Мінісоцполітики;

– паспорт громадянина України та його копія;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Для осіб, які не мають права на пенсію, особи з інвалідністю:

– оригінал та копія трудової книжки;

– декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за затвердженою формою;

– копія рішення про встановлення опіки чи піклування (у разі визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною);

– довідка про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання;

– довідка МСЕК (для особи з інвалідністю);

– тимчасова посвідка на постійне проживання (для іноземців та осіб без громадянства, які переселилися з інших держав на постійне проживання в Україну);

– посвідчення біженця (для осіб, що набули статусу біженця;

Бездомні особи замість довідки про склад сім’ї подають довідку про місце проживання або місце перебування, яка видається центром обліку бездомних осіб, де вони перебувають на обліку, або закладом соціального захисту для бездомних осіб, де їм надається тимчасовий притулок;

Для внутрішньо переміщених осіб – довідка ВПО.

Для призначення допомоги дитині померлого годувальника:

– довідка з Пенсійного фонду про відсутність необхідного страхового стажу померлої особи;

 свідоцтво про смерть померлої особи та копія;

– свідоцтво про народження дитини та копія.

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

 

Підстави та умови отримання послуги

– Наявність статусу;

– вiдсутнiсть необхiдного трудового стажу для отримання пенсiї;

– неодержання пенсію або соціальних виплат, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві;

– малозабезпеченість;

Для призначення допомоги дитині померлого годувальника:

– якщо звернення надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника.

Підстави для відмови

– відсутність статусу;

– зміна статусу;

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів

Строк надання послуги

Не пізніше 10 днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»;

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204 «Про затвердження форми декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням всіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб»

13. Призначення одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Особа, яка отримала статус, постраждалої від торгівлі людьми

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– копія довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

– паспорт громадянина України та його копія;

– копія документа, що підтверджує непрацездатність особи (у разі потреби)

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи

Підстави та умови отримання послуги

Наявність статусу постраждалої від торгівлі людьми

Підстави для відмови

неповний пакет документів

Строк надання послуги

Протягом 10 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про протидію торгівлі людьми»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 660 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»

Наказ Мінсоцполітики від 05.03.2013 №99 «Про затвердження форми заявки про виділення бюджетних коштів для здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми».

14. Призначення допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів опікуну, піклувальнику (далі - законний представник дитини), який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- заява законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною, що складається за формою, встановленою Мінсоцполітики;

- копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

- документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення) опікуна, піклувальника (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки), прийомних батьків, батьків-вихователів (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї);

- довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ (далі - довідка про захворювання дитини).

Порядок подання документів

Особисто заявником

Строк надання послуги

Протягом 10 робочих днів після надання заяви та усіх необхідних документів

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» зі змінами.