1. Чернюх Марія Миколаївна - начальник відділу, головний бухгалтер.

2. Кожушко Юлія Степанівна головний спеціаліст.

3. Драган Ольга Романівнаголовний спеціаліст.

4. Пущинський Володимир Васильович - старший інспектор.


Відділ бухгалтерського обліку та звітності селищної ради є структурним підрозділом селищної ради і діє з метою організації бухгалтерського обліку та контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, складанням, наданням бюджетної, фінансової та статистичної звітності та її  узагальненню.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності підпорядковується безпосередньо селищному голові.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про  службу в органах місцевого самоврядування», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетною установи», нормативними актами Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, інструкціями, наказами Міністерства фінансів України, Головного управління державного казначейства України, іншими законами України та нормативно – правовими актами, рішеннями Куликівської селищної ради та виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також Положенням про відділ бухгалтерського обліку та звітності Куликівської селищної ради.

Основними завданнями відділу є:

1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово – господарської діяльності Куликівської селищної ради та складання звітності.

2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнування) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово – господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

6. Відділом здійснюється методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності по апарату, виконавчих органах та установах, для яких Куликівська селищна рада та її виконавчий комітет є головним розпорядником бюджетних коштів.

7.  Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

8.Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно – правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

9.Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

10. Здійснює поточний ремонт контроль за:

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

- правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;

- веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно – правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі;

11. Своєчасно подає звітність;

12. Своєчасно і в повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

13. Забезпечує дотримання вимог нормативно – правових актів щодо: використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій; інвентаризації необоротних активів, товарно – матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

14. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

 

Графік роботи

Пн-Чт. 8:30 - 17:15 год.

Пт. 8:30 - 16:00 год.

Обідня перерва 12:30 -  13:00 год.
Контактна інформація

тел. 03252 31182

mail kulykiv27@gmail.com

 

 

 

 

 

Гід державних послуг. Банер