Вчора, 07.07.2021 року, перший заступник селищного голови, Богдан Стахів, представляв Куликівську територіальну громаду на Всеукраїнському з’їзді територіальних громад у Києві

 • 249

Вчора, 07.07.2021 року, перший заступник селищного голови, Богдан Стахів, представляв Куликівську територіальну громаду на Всеукраїнському з’їзді територіальних громад у Києві.

За результатами обговорень підписали резолюцію учасників Всеукраїнського З’їзду територіальних громад України та Загальних зборів Всеукраїнської Асоціації ОТГ, в якому учасники звертаються до керівництва держави взяти до уваги наступне:

Щодо внесення змін до Конституції України в частині децентралізації.

Завершився процес публічного обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації, який тривав більше року та був організований за спільної ініціативи Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Офісу Президента України, Міністерства розвитку громад та територій України.

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад», прагнучи максимального врахування інтересів місцевого самоврядування та імплементації принципів та норм Європейської хартії місцевого самоврядування, яку Україна ратифікувала у 1997 році, приймала активну участь в усіх етапах публічних обговорень змін до Конституції України та серед іншого, відстоювала наступні позиції:

 • два рівні місцевого самоврядування - базовий та субрегіональний (безрайонних рад);
 • збереження моделі «сильний мер»;
 • збереження строку повноважень для голів громад - 5 років;
 • акти органів місцевого самоврядування можуть бути зупинені за зверненням префекта виключно в судовому порядку;
 • префект є державним службовцем;
 • держава забезпечує співмірність фінансових ресурсів та обсягу повноважень органів місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України;
 • зміна компетенції органу місцевого самоврядування здійснюється з одночасними відповідними змінами у розподілі фінансових ресурсів;
 • держава компенсує витрати місцевого самоврядування, спричинені рішеннями органів державної влади;
 • громади можуть вільно вирішувати будь-яке питання місцевого значення, яке не вилучене зі сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому
 • органу.

Щодо подальшого законодавчого унормування процесу децентралізації.

Територіальні громади очікують прийняття законопроектів, що спрямовані на законодавче закріплення реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади:

«Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо розподілу повноважень органів місцевого самоврядування у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою»;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою»;

«Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні»;

«Про службу в органах місцевого самоврядування».

При цьому, головними пріоритетами у впровадженні децентралізації залишається розвиток спроможності територіальних громад, зміцнення їхньої фінансової та ресурсної бази.

Залишається багато важливих та проблемних питань, на вирішенні яких зосереджує свою увагу Асоціація об’єднаних територіальних громад при відстоюванні інтересів місцевого самоврядування.

Так, Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад» наполягає на необхідності зміцнення фінансової основи органів місцевого самоврядування, зокрема, через:

 • внесення змін до Податкового та Бюджетного кодексів України в частині фінансового забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування;
 • перегляд механізму сплати та зарахування податку на доходи фізичних осіб за місцем здійснення діяльності;

Фото без описуФото без описуФото без описуФото без опису