ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади: директора Комунальног закладу «Центр надання соціальних послуг» Куликівської селищної ради Львівського району Львівської.

  • 306

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади: директора Комунальног закладу «Центр надання соціальних послуг» Куликівської селищної ради Львівського району Львівської.

 

Куликівська селищна рада Львівського району Львівської області оголошує конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області (далі – Центр)

Повне найменування: Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області.

Місце знаходження: 80362, Львівська область, Львівський район,    смт. Куликів, пл. Незалежності, 27.

Основними завданнями  Центру є:

- надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого наказом Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

Для участі в конкурсі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою (kulykiv27@gmail.com) такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі за визначеною формою (зразок додається);
  •    належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід  роботи;
  • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
  • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
  • довідку про відсутність судимості;
  • перспективний план розвитку КЗ «Центр надання соціальних послу Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області».

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня – не менше ніж 5 років.

Документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня оголошення конкурсу.

Приймання документів від претендентів здійснюється з 09.00 години 14 лютого 2022 року до 18.00 години 28 лютого 2022 року, за адресою: смт. Куликів, пл. Незалежності, 27, Львівського району Львівської області (адмінбудівля селищної ради)

Претенденти не допускаються до участі в конкурсі у разі:

- неподання ними повного пакета документів;

-невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29.03. 2017 № 518;

- наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності

Конкурсний відбір кандидатів на зайняття вакантної посади здійснюється за результатами:

-проведення письмового іспиту з метою перевірки знання Законів України відповідних галузей;

-публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку комунальної установи;

-співбесіди з конкурсною комісією з метою оцінювання відповідного досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимог до професійної компетенції кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Іспит складається державною мовою одночасно для всіх кандидатів на зайняття вакантної посади. Оцінювання за п’ятибальною системою.

Конкурс відбудеться 15 березня 2022 року о 10.00 год у приміщенні Куликівської селищної ради за адресою: смт. Куликів, пл. Незалежності, 27, Львівського району Львівської області.

Зразок заяви

Перелік питань 

Фото без опису