Ми - проти насильства

https://nssu.gov.ua/domashnye-nasilstvo/inform_karta